Rundviks Stuveri AB

Stuverihantering

 

Rundviks Stuveri AB har hållit på med olika typer av stuveriarbeten sedan 1925. Sjökapten Gottfrid Andersson grundade bolaget och sedan dess har det varit ett familjeföretag. Gottfrid drev bolaget fram till i slutet på -50 talet då hans son, Sven-Åke Andersson övertog driften av stuveribolaget.

Åke var maskiningenjör, utbildad i Stockholm och även han sjöman. Åkes tidiga bortgång endast 49 år gammal gjorde att hans fru Kerstin Andersson, övertog rodret, som då enda kvinnliga stuverichef i Sverige och drev bolaget vidare fram till 1992 då yngsta barnet Gunnar Andersson övertog driften.

Gunnar var 1992 den yngste stuverichefen i Sverige endast 25 år gammal och även han sjöman med tid både i Svenska flottan och i handelsflottan. Med åren har det skett förändringar och rationaliseringar men det genuina arbetet och kvaliteten kvarstår.

Kostnadseffektivitet är mottot.

 

(Klicka på bilden för filmklipp)

Flislastning i Rundviks hamn. Använder en hjullastare för att styra ut och packa ihop flisen som lastas.

Lyft av två virkespaket för lastning ombord på fartyg.

Lastning av fartyg med egna kranar ombord gör att det skapas mera utrymme på kajen.

 

(Klicka på bilden för filmkklipp)

De första paketen av masonite som lossas i Rundviks hamn. Tidigare har det endast skett lastning, men sedan masonitefabriken stängdes är flödet nu omvänt.

Två fartyg inne för lastning och den smala kajen ställer ibland till en del bekymmer. Största försiktighet råder i alla sammanhang.