Rundviks Stuveri AB

Entreprenad

Rundviks Stuveri AB har ett flertal år i branchen och vår samlade erfarenhet överskrider mer än 50 år inom olika typer av mark och maskinarbeten. Vi har under åren hittat en sätt att jobba som många kunder uppskattar och vi är väldigt noga med både dialogen till kund och att priset är det rätta. Vi ser till att inte skövla och förstöra på tomt och trädgård mer än nödvändigt och återställer alltid i överenskommelse med kund.

Vi utför bland annat olika typer av gräv och schaktningsarbeten, snöröjning, snösopning, isrivning etc. Dräneringar av fastigheter eller anan typ av skulptering av landskap och tomter. Grävning av stubbar, flyttning av buskar etc.

Kontakta oss gärna för referenser.

Det kostar inget att att fråga och goda råd är gratis!

 

Snösopning 1

Några korta filmer med specialbygge.

(Du länkas till youtube)

Snösopning 2

 

Vi lastar ris åt Nordmalings Kommun.

 

 

 Vi älskar specialbyggen! Påbyggnad för hjullastare förvandlar traktorn till en timmerkran.

Urgrävning för garagegrund. Använder laser för att minska urgrävningen och för att skapa ett jämnt underlag som inte behöver efterjusteras speciellt mycket,

 

 

Slutjustering. Jämnar av och slutjusterar för att sedan kunna lägga kantbalk direkt.

Kunden har problem med en dränering som inte fungerar. Det visar sig att brunnen för dräneringen var felsatt och inte höll rätt höjd. Dessutom saknades utlopp, Vi kunde mäta oss fram till en lösning och kunden fick på ett enkelt sätt en optimal lösning.

 

 

Kunde även ansluta golvbrunn i källaren som annars stod full i vatten. Vattnet går sedan till egen brunn på tomten.

Vid tjäle och frusen backe används tjältiningmattor. Här lägger vi signalkabel för att styra en grind.

 

 

Gräver åt Relacom (Telia). Kabelbrott och fukt i kabel gör att ständiga fel uppstår. Största försiktighet råder vid grävandet av telekabel, fiber och elkablar.

 

Vi bygger en damm åt en kund. Omfattande dikesgrävningar för att skapa tillflöden och genomströmmning av dammen.

 

 

För att skapa rätta förhållanden och genomströmmning jobbar vi med olika höjdskillnader, fördämmningar och rörläggningar

Vi får ofta uppdrag åt ägare av fritidshus och somarstugor för muddring samt ändring av bryggor och kajer. Kontakta oss gärna för mer information eller tips och ideer om förändring.

 

Med mindre maskiner är det enkelt att komma åt utan att förstöra eller behöva flytta huskroppar och annat.